Kim jesteśmy

Midlands Polish Community jest stowarzyszeniem, które zostało utworzone aby, w ramach naszej lokalnej społeczności, łączyć i współpracować z Polakami, polskimi przedsiębiorcami oraz organizacjami a także wspierać Polsko-Irlandzką integrację i współpracę w Midlands. Stowarzyszenie ma na celu tworzyć warunki do pełnego rozwoju intelektualnego, duchowego, emocjonalnego, artystycznego i fizycznego w naszych społecznościch jak również wspierać ochronę środowiska naturalnego, ochronę zwierząt oraz działalność charytatywną.


Najbliższe wydarzenia: