Zarząd Stowarzyszenia

Slawek zarzad.jpg

Sławek Kazek - Przewodniczący

Krystian zarzad.png

Krystian Dobrenko - Z-ca Przewodniczącego

Danuta zarzad.jpg

Danuta Kiernan -

Sekretarz

Dawid zarzad.jpg

Dawid Mneimne -

Skarbnik