Stanislaw Moniuszko & 19th Century Music

moniufb.jpg.jpg

[POLISH]

'STANISŁAW MONIUSZKO I XIX-WIECZNA MUZYKA'

Jest to jedno z największych i niecodziennych polsko-irlandzkich wydarzeń kulturalnych zorganizowanych w Irlandii w ostatnich 15 latach! Stowarzyszenie Midlands Polish Community zaprasza Chór Akademii Sztuki ze Szczecina na mini-tournee oraz 2 wspólne koncerty z lokalnymi irlandzkimi chórami i muzykami. Koncerty mają również na celu upamiętnienie 200-lecia narodzin jednego z najbardziej znanych polskich kompozytorów - Stanisława Moniuszki.

Sobota, 19.go października o godz. 19:00 - kościół St Michael's Church, Denmark St, Limerick

Wystąpią:

- Chór Akademii Sztuki, Szczecin, Polska

- Seoda Chamber Choir, Limerick

- polska harfistka Justyna Kosmulska

Niedziela, 20.go października o godz. 19:00 - katedra St Mel's Cathedral, Longford

Wystąpią:

- Chór Akademii Sztuki, Szczecin, Polska

- Longford County Choir, Longford

- Athlone Choral Society, Athlone

- irlandzka harfistka Niamh Columb

BILETY €15

Dostępne przez internet:

https://music-box.ie/produkt/stanislaw-moniuszko-19-century-music-sunday-20th-october-7pm/

Lub przed samym koncertem

Zachęcamy do zakupu biletów online. W przypadku zakupu biletu przed koncertem, proszę dać sobie odpowiednio dużo czasu.

Dochód będzie przekazany na wsparcie lokalnych organizacji charytatywnych

* * *

[ENGLISH]

‘STANISLAW MONIUSZKO & 19-CENTURY MUSIC’

It is one of the biggest and most extraordinary Polish-Irish cultural event organised in the last 15 years in Ireland! Midlands Polish Community association is inviting Academy of Art semi-professional choir from Szczecin, Poland for a mini Irish tour and 2 joint concerts with local Irish choirs and individual musicians. The event also commemorates bicentennial of birth of one of the most famous Polish composers - Stanislaw Moniuszko.

Saturday, 19th October @7pm – St Michael’s Church, Denmark St, Limerick

Performers:

- Academy of Art Choir, Szczecin, Poland

- Seoda Chamber Choir, Limerick

- Polish harpist Justyna Kosmulska


Sunday, 20th October @7pm – St Mel’s Cathedral, Longford

Performers:

- Academy of Art Choir, Szczecin, Poland

- Longford County Choir, Longford

- Athlone Choral Society, Athlone

- Irish harpist Niamh Columb

TICKETS €15

Available to buy online:

https://music-box.ie/produkt/stanislaw-moniuszko-19-century-music-sunday-20th-october-7pm/

Or at the doors

We encourage to buy tickets online and give yourself plenty of time if you want to buy them before the concert on the day.

Proceeds will be donated to support local charity organisations.

a3limen.jpg
a3limpl.jpg
A3LongENG.jpg
a3lonpl.jpg
proudly supported by.png
media.png
mroz.png
tom madden.png
wisla.png
syltaxn.png
Copy of wisla.png
cr union.png